Language of document :

Acțiune introdusă la 26 octombrie 2010 - Filice și alții/Curtea de Justiție

(Cauza F-108/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Stefania Filice (Luxemburg, Luxemburg) și alții (reprezentanți: B. Cortese, C. Cortese și F. Spitaleri, avocați)

Pârâtă: Curtea de Justiție a Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziilor pârâtei, preluate în fișele de salarizare ale reclamanţilor, de a limita ajustarea salariului acestora începând din luna iulie 2009, la o majorare de 1,85 % în cadrul ajustării anuale a remuneraţiilor și a pensiilor funcţionarilor și a celorlalţi agenţi în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) nr.°1296/2009 al Consiliului din 23 decembrie 2009.

Concluziile reclamanților

Anularea deciziilor Curţii de Justiție a Uniunii Europene care își găsesc expresia în fișele de salariu ale acestora pentru lunile ianuarie 2010 și următoarele, precum și în fișele de sume neplătite pentru anul 2009, întrucât fac aplicarea unei rate de ajustare de 1,85 % în loc de o rată de 3,7 %;

obligarea Curţii de Justiţie la plata diferenţei dintre valoarea remuneraţiilor plătite în temeiul Regulamentului nr.°1296/2009 până la data pronunţării hotărârii în prezenta cauză și a celor care i-ar fi trebuit plătite în cazul în care ajustarea ar fi fost calculată corect, majorată cu dobânzi la nivelul stabilit de Banca Centrală Europeană pentru principalele operaţiuni de refinanţare aplicabil în cursul perioadelor în discuţie, plus trei puncte și jumătate, începând de la data la care erau datorate sumele pretinse în cererea principală;

obligarea Curții de Justiție a Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________