Language of document :

Tožba, vložena 22. oktobra 2010 - Bömcke proti EIB

(Zadeva F-105/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Eberhard Bömcke (Athus, Belgija) (zastopnik: D. Lagasse, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, ki jo je sprejel direktor kadrovske službe tožene stranke, s katero je potrdil, da se je tožnikov mandat predstavnika zaposlenih iztekel, in odškodninski zahtevek.

Predlogi tožeče stranke

naj se razglasi ničnost odločbe direktorja kadrovske službe EIB, ki je bila tožeči stranki vročena z dopisom z dne 12. oktobra 2010, ki ga je prejela 15. oktobra 2010;

EIB naj se naloži, da tožeči stranki izplača znesek 25.000 EUR kot odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki je bila tožeči stranki povzročena z navedeno odločbo;

EIB naj se naloži plačilo stroškov.

____________