Language of document :

2010. október 22-én benyújtott kereset - Gross és társai kontra Bíróság

(F-106/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Ivo Gross (Luxembourg, Luxemburg) és társai (képviselő: J. Kayser ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Bírósága

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek 2009 júliusa és 2009 decembere közötti időszakra vonatkozó, illetményelszámolást kiigazító lapjainak, valamint a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján történő éves kiigazítása keretében 2010. január 1-je óta kiállított illetményelszámoló lapok megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperesek díjazása utólagos kiigazítására vonatkozó határozatait - amelyeket a 2010-ben kézbesített, a 12/2009 visszamenőleges illetménykiigazításról szóló lap, az 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010 és azt követően, egészen a jelen eljárást véglegesen lezáró határozat meghozataláig kiállított illetményelszámoló lapok tükröznek - annyiban, amennyiben azok a 3,70 %-os korrekciós együttható helyett 1,85 %-os együtthatót alkalmaznak;

A Közszolgálati Törvényszék Bíróságot kötelezze a költségek viselésére.

____________