Language of document :

Žaloba podaná 22. októbra 2010 - Gross a i./Súdny dvor

(vec F-106/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Ivo Gross (Luxemburg, Luxembursko) a iní (v zastúpení: J. Kayser, advokát)

Žalovaný: Súdny dvor Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí, ktoré sa premietli do nápravných výplatných listín žalobcov za obdobie od júla do decembra 2009 a výplatných listín vyhotovených od 1. januára 2010 v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutia menovacieho orgánu o úprave odmien žalobcov tak, ako sa odrážajú v ich výplatných listinách 12/2009, ktoré spätne upravujú ich odmenu a boli distribuované v roku 2010, výplatných listinách 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010, 8/2010, 9/2010 a všetkých výplatných listinách vypracovaných následne až do dátumu právoplatného rozhodnutia v tejto veci, v rozsahu v akom sa v nich nezákonne uplatňuje koeficient úpravy 1,85 % namiesto 3,7 %,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________