Language of document :

Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 11ης Σεπτεμβρίου 2014 [αίτηση του Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Βέλγιο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Essent Belgium NV κατά Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

(Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-204/12 έως C-208/12) 1

(Προδικαστική παραπομπή — Εθνικό καθεστώς στηρίξεως το οποίο προβλέπει τη χορήγηση εμπορεύσιμων πράσινων πιστοποιητικών για τις εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στην οικεία περιφέρεια και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας — Υποχρέωση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας να καταθέτουν ετησίως στην αρμόδια αρχή ορισμένη ποσόστωση πιστοποιητικών — Άρνηση συνυπολογισμού των εγγυήσεων προελεύσεως από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμβαλλόμενα κράτη στη Συμφωνία ΕΟΧ — Διοικητικό πρόστιμο σε περίπτωση μη καταθέσεως πιστοποιητικών — Οδηγία 2001/77/ΕΚ — Άρθρο 5 — Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων — Άρθρο 28 ΕΚ — Άρθρα 11 και 13 της Συμφωνίας ΕΟΧ — Οδηγία 2003/54/ΕΚ — Άρθρο 3)

Γλώσσα διαδικασίας: η ολλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Essent Belgium NV

κατά

Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt

παρισταμένων των: Vlaams Gewest, Vlaamse Gemeenschap (C-204/12, C-206/12 και C-208/12)

Διατακτικό

Το άρθρο 5 της οδηγίας 2001/77/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται σε εθνικό καθεστώς στηρίξεως, όπως αυτό των κύριων δικών, το οποίο προβλέπει τη χορήγηση, από την αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή, εμπορεύσιμων πράσινων πιστοποιητικών, σε συνάρτηση με την πράσινη ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται επί του εδάφους της οικείας περιφέρειας και επιβάλλει στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας την υποχρέωση να καταθέτουν, ετησίως, στην εν λόγω αρχή, διότι άλλως θα υποχρεωθούν να καταβάλουν διοικητικό πρόστιμο, ορισμένο αριθμό τέτοιων πιστοποιητικών αντιστοιχούντων σε ποσόστωση του συνόλου των παραδόσεών τους στην περιφέρεια αυτή, χωρίς οι εν λόγω προμηθευτές να μπορούν να εκπληρώσουν την υποχρέωση αυτή χρησιμοποιώντας εγγυήσεις προελεύσεως άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Τα άρθρα 28 ΕΚ και 30 ΕΚ καθώς και τα άρθρα 11 και 13 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, της 2ας Μαΐου 1992, έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται σε εθνικό καθεστώς στηρίξεως, όπως αυτό το οποίο περιγράφεται στο σημείο 1 του παρόντος διατακτικού, υπό την προϋπόθεση ότι:

θα θεσπισθούν μηχανισμοί για τη δημιουργία μιας πραγματικής αγοράς πιστοποιητικών στην οποία η προσφορά και η ζήτηση είναι όντως δυνατό να συναντηθούν και να τείνουν προς εξισορρόπηση, οπότε οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές έχουν πράγματι τη δυνατότητα να προμηθεύονται πιστοποιητικά κατά τρόπο αποτελεσματικό και υπό δίκαιους όρους·

η διαδικασία καθορισμού και το ποσό του διοικητικού προστίμου, που πρέπει να καταβάλουν οι προμηθευτές οι οποίοι δεν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση αυτή, να μη βαίνουν πέραν του αναγκαίου μέτρου ώστε να αποτελούν κίνητρο για τους παραγωγούς να αυξάνουν πράγματι την παραγωγή τους πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και τους προμηθευτές που υπέχουν την εν λόγω υποχρέωση να αποκτούν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, και να αποφεύγεται μεταξύ άλλων, η επιβολή υπερβολικά μεγάλης κυρώσεως στους οικείους επιχειρηματίες.

Οι κανόνες περί απαγορεύσεως των διακρίσεων, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο άρθρο 18 ΣΛΕΕ, στο άρθρο 4 της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, της 2ας Μαΐου 1992, και στο άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση της οδηγίας 96/92/ΕΚ, αντιστοίχως, δεν αντιτίθενται σε εθνικό καθεστώς στηρίξεως όπως αυτό το οποίο περιγράφεται στο σημείο 1 του παρόντος διατακτικού.

____________

1 ΕΕ C 227 της 28.7.2012.