Language of document :

26. veebruaril 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-20/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja(d): Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada vaikimisi tehtud otsus jätta rahuldamata hageja nõue hüvitada talle 2008. ja 2009. aasta kohta käivate hindamisaruannete hilinenud kinnitamise tagajärjel tekkinud kahju.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Komisjoni otsus jätta vaikimisi rahuldamata hageja 13. jaanuaril 2012 esitatud taotlus;

vajadusel tühistada ametisse nimetava asutuse 20. novembri 2012. aasta otsus jätta rahuldamata hageja 24. juulil 2012 esitatud kaebus;

mõista hagejale ex aequo et bono kindlaksmääratud esialgne summa 1 eurot rahalise kahju eest ja 1 eurot mitterahalise kahju eest;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.