Language of document :

Acțiune introdusă la 26 februarie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-20/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: L. Levi și A. Blot, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite de respingere a cererii reclamantului de despăgubire pentru întârzierea în întocmirea rapoartelor sale de evaluare pentru anii 2008 și 2009

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Comisiei Europene de respingere implicită a cererii reclamantului introdusă la 13 ianuarie 2012;în măsura în care este necesar, anularea deciziei AIPN din 20 noiembrie 2012 de respingere a plângerii formulate de reclamant la 24 iulie 2012;acordarea unei sume fixe ex aequo et bono și cu titlu provizoriu reclamantului de un euro pentru prejudiciul material suferit și de un euro pentru prejudiciul moral suferit,obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.