Language of document :

Žaloba podaná dne 19. února 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-18/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, podle něhož se bonifikace nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru vypočítá na základě nových obecných prováděcích ustanovení (OPU)

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 17. ledna 2012 o výpočtu bonifikace jeho nároků na důchod nabytých před jeho nástupem do služebního poměru u Komise;v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí jeho stížnosti ze dne 13. listopadu 2012 směřující k uplatnění OPU a diskontních sazeb platných v okamžiku podání jeho žádosti o převod jeho nároků na důchod;uložit Komisi náhradu nákladů řízení.