Language of document :

Sag anlagt den 19. februar 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-18/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af afgørelsen om at foretage beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som er erhvervet før tiltrædelsen af tjenesten, på grundlag af de nye almindelige gennemførelsesbestemmelser

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 17. januar 2012 om beregning af godskrivningen af de pensionsrettigheder, som sagsøgeren har erhvervet før tiltrædelsen af tjenesten i Kommissionen.

Om fornødent annullation af afgørelsen om afslag på sagsøgerens klage af 13. november 2012 om anvendelse af de almindelige gennemførelsesbestemmelser og aktuarmæssige satser, der var gældende på tidspunktet for sagsøgerens ansøgning om overførsel af hans pensionsrettigheder.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.