Language of document :

Rikors ippreżentat fid-19 ta’ Frar 2013 – ZZ vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-18/13)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentanti: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis u E. Marchal, avukati)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

L-annullament tad-deċiżjoni għal proċediment għal kalkolu ta’ reklamazzjoni tad-drittijiet għall-pensjoni miksuba qabel id-dħul fis-servizz fuq il-bażi tal-aħbarijiet DGE.

Talbiet tar-rikorrent

jannulla d-deċiżjoni tas-17 ta’ Jannar 2012 dwar il-kalkolu tar-reklamazzjoni tad-drittijiet għall-pensjoni miksuba qabel id-dħul tiegħu fis-servizz tal-Kummissjoni;sal-limitu meħtieġ, jannulla d-deċiżjoni ta’ ċaħda tar-reklamazzjoni tiegħu tat-13 ta’ Novembru 2012 intiża għall-applikazzjoni tad-DGE u tar-rati attwarjali fis-seħħ fil-mument tal-applikazzjoni tiegħu tat-trasferiment tad-drittijiet tiegħu għall-pensjoni;jikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż.