Language of document :

Žaloba podaná dne 19. února 2013 – ZZ v. Komise

(Věc F-19/13)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí, podle něhož se bonifikace nároků na důchod nabytých před nástupem do služebního poměru vypočítá na základě nových obecných prováděcích ustanovení (OPU).

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 2. července 2012 týkající se výpočtu bonifikace nároků na důchod nabytých žalobcem před nástupem do služebního poměru u Komise;v případě potřeby zrušit rozhodnutí o zamítnutí jeho stížnosti ze dne 7. prosince 2012 směřující k uplatnění OPU a pojistně-matematických hodnot platných v okamžiku jeho žádosti o převod nároků na důchod;uložit Komise náhradu nákladů řízení.