Language of document :

19. veebruaril 2013 esitatu

(kohtuasi F-19/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus enne teenistuse asumist omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamise kohta uute üldiste rakendussätete alusel.Hageja nõudedtühistada 2. juuli 2012. aasta otsus enne komisjoni teenistuse asumist omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamise kohta;vajalikus osas tühistada otsus jätta rahuldamata hageja 7. detsembri 2012. aasta kaebus, millega nõuti tema pensioniõiguste ülekandmise taotluse esitamise ajal jõus olnud üldiste rakendussätete ja kindlustusmatemaatiliste määrade

Hageja nõuded

tühistada 2. juuli 2012. aasta otsus enne komisjoni teenistuse asumist omandatud pensiõiguste staažilisa arvutamise kohta;

vajalikus osas tühistada otsus jätta rahuldamata hageja 7. detsembri 2012. aasta kaebus, millega nõuti tema pensioniõiguste ülekandmise taotluse esitamise ajal jõus olnud üldiste rakendussätete ja kindlustusmatemaatiliste määrade kohaldamist aasta kaebus otsuse peale;mõista kohtukulud välja komisjonilt.