Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2014. február 13-i végzése – Moës kontra Bizottság

(F-20/13. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A harmadik tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

____________

1 HL C 114., 2013.4.20., 48. o.