Language of document :

Civildienesta tiesas 2014. gada 13. februāra rīkojums – Moës/Komisija

(lieta F-20/13) 1

Tiesvedības valoda franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

____________

1    OV C 114, 20.4.2013., 48.lpp.