Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 14. mai 2014. aasta otsus – Cocco versus komisjon

(kohtuasi F-17/13)1

(Avalik teenistus – Lepinguline töötaja – Töölevõtmine – Osalemiskutse EPSO/CAST/02/2010)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Patricia Cocco (Hunting, Prantsusmaa) (esindajad: advokaadid A. Salerno ja B. Cortese)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja G. Berscheid)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata Infrastruktuuri- ja logistikaameti (OIL) taotlus hageja töölevõtmiseks

Resolutsioon

Tühistada Euroopa Komisjoni 25. aprilli 2012. aasta otsus, milles keelduti P. Cocco töölevõtmisest tegevusüksuse III lepingulise töötajana.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja P. Cocco kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 123, 27.4.2013, lk 30.