Language of document : ECLI:EU:F:2016:6

USNESENÍ PŘEDSEDY PRVNÍHO SENÁTU
SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU
EVROPSKÉ UNIE

28. ledna 2016

Věc F‑21/13

Wieslawa Goch

v.

Rada Evropské unie

„Převod nároků na důchod – Rozsudky Tribunálu Evropské unie vydané v průběhu řízení – Zpětvzetí návrhu žalobkyně – Vyškrtnutí – Rozdělení příslušných nákladů řízení“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se W. Goch v podstatě domáhala zrušení rozhodnutí generálního sekretariátu Rady Evropské unie ze dne 23. května 2012, kterým byl ve vztahu k žalobkyni stanoven návrh na převod nároků na důchod na základě čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu úředníků Evropské unie. Na podporu své žaloby žalobkyně namítala zejména protiprávnost článku 9 obecných prováděcích ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu vydaných tímto orgánem dne 11. října 2011.

Rozhodnutí:      Věc F‑21/13 je vyškrtnuta z rejstříku Soudu pro veřejnou službu. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

Soudní řízení – Zpětvzetí návrhu žalobkyně – Vyškrtnutí z rejstříku

(Jednací řád Soudu pro veřejnou službu, článek 84 a čl. 103 odst. 5)

(viz bod 6)