Language of document :

Civildienesta tiesas 2016. gada 29. augusta rīkojums – McMichael/Komisija

(lieta F-18/13) 1

Tiesvedības valoda – franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1    OV C 114, 20.4.2013, 47. lpp.