Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 29 august 2016 – McMichael/Comisia

(Cauza F-18/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a treia a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 114, 20.4.2013, p. 47.