Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Pécsi Törvényszék (Ungaria) la 8 octombrie 2020 – FGSZ Földgázszállító Zrt./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Cauza C-507/20)

Limba de procedură: maghiara

Instanța de trimitere

Pécsi Törvényszék

Părțile din procedura principală

Reclamantă: FGSZ Földgázszállító Zrt.

Pârâtă: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Întrebarea preliminară

Este conformă cu principiile fundamentale ale proporționalității, neutralității fiscale și efectivității – luând în considerare în special punctul 63 din Concluziile avocatei generale prezentate în cauza Biosafe - Indústria de Reciclagens (C-8/17), precum și punctul 27 din Hotărârea Di Maura (C-246/16) și punctul 36 din Hotărârea T-2 (C-396/16), și ținând seama de faptul că un stat membru nu poate primi cu titlu de TVA un cuantum superior celui efectiv încasat de furnizorul unei livrări sau prestații pentru livrarea sau prestația în cauză – o practică a unui stat membru potrivit căreia, pornind de la efectul ex tunc al reducerii bazei de impozitare aplicabile în cazul neplății definitive guvernate de articolul 90 alineatul (1) din Directiva TVA1 , termenul de prescripție de cinci ani în care reducerea bazei de impozitare este posibilă, prevăzut de reglementarea generală a acestui stat membru, se calculează începând de la data la care a fost efectuată inițial livrarea de bunuri, iar nu de la momentul la care o anumită creanță a devenit nerecuperabilă și, la expirarea acestui termen de prescripție, privează persoana impozabilă de bună credință de dreptul său, legat de faptul că creanța a devenit definitiv nerecuperabilă, de a reduce baza de impozitare, în condițiile în care au putut trece mai mulți ani între data la care livrarea de bunuri a fost efectuată și momentul în care creanța a devenit definitiv nerecuperabilă, iar reglementarea statului membru, la momentul în care creanța a devenit definitiv nerecuperabilă, nu permitea, contrar dreptului comunitar, reducerea bazei de impozitare legată de caracterul definitiv nerecuperabil al unei creanțe?

____________

1 Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).