Language of document :

Euroopa Kohtu (kuues koda) 3. märtsi 2021. aasta määrus (Pécsi Törvényszéki eelotsusetaotlus – Ungari) – FGSZ Földgázszállító Zrt. versus Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(kohtuasi C-507/20)1

(Eelotsusetaotlus – Ühine käibemaksusüsteem – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikkel 90 – Maksustatava väärtuse vähendamine – Hinna täielik või osaline tasumata jätmine – Võlanõue, mida ei ole enam lõplikult võimalik rahuldada – Aegumistähtaeg nõudmaks käibemaksuga maksustatava väärtuse tagantjärele vähendamist – Selle tähtaja kulgema hakkamise kuupäev)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Pécsi Törvényszék

Põhikohtuasja menetluse pooled

Hageja: FGSZ Földgázszállító Zrt.

Kostja: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Resolutsioon

Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artiklit 90 koostoimes neutraalse maksustamise põhimõtte ja tõhususe põhimõttega tuleb tõlgendada nii, et kui liikmesriik kehtestab aegumistähtaja, mille möödumisel ei saa maksukohustuslane, kellel on võlanõue, mida ei ole enam lõplikult võimalik rahuldada, enam kasutada oma õigust maksustatava väärtuse vähendamisele, siis peab see tähtaeg hakkama kulgema alates kuupäevast, mil võlanõuet ei ole enam lõplikult võimalik rahuldada, mitte algul ette nähtud maksekohustuse täitmise kuupäevast.

____________

1 ELT C 28, 25.1.2021.