Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 26. června 2013 – Vacca v. Komise

(Věc F-116/11)1

„Veřejná služba – Otevřené výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/207/11 – Nepřipuštění k hodnotícím zkouškám – Přístupové testy – Anulování otázek – Informace pro kandidáty“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Annalisa Vacca (Lucemburk, Lucembursko) (zástupkyně: A. Salerno, advokátka)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a B. Eggers, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o nepřipuštění žalobkyně k hodnotícím zkouškám v rámci výběrového řízení EPSO/AD/207/11

Výrok rozsudku

Evropské komisi se ukládá povinnost zaplatit Annalise Vacca částku 500 eur.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí dvě třetiny nákladů řízení vynaložených Annalisou Vacca.

Annalisa Vacca ponese jednu třetinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 Úř. věst. C 25, 28.1.2013, s 69.