Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 26. juni 2013 – Vacca mod Kommissionen

(Sag F-116/11) 1

(Personalesag – almindelig udvælgelsesprøve – meddelelse om udvælgelsesprøve EPSO/AD/207/11 – ikke adgang til færdighedstestene – adgangsprøver – neutralisering af spørgsmål – oplysninger til ansøgerne)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Annalisa Vacca (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokat A. Salerno)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at give sagsøgeren adgang til færdighedstestene i forbindelse med udvælgelsesprøve EPSO/AD/207/11.

Konklusion

Europa-Kommissionen betaler Annalisa Vacca et beløb på 500 EUR.

I øvrigt frifindes Europa-Kommissionen.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler to tredjedele af Annalisa Vaccas omkostninger.

Annalisa Vacca bærer en tredjedel af sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 25 af 28.1.2013, s. 69.