Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 25 февруари 2014 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-118/11)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Решение на органа по назначаването за пенсиониране на длъжностно лице и за предоставяне на обезщетение за инвалидност — Решение, в което не се посочва дали обосновалото пенсионирането заболяване е професионално — Задължение на органа по назначаването да признае заболяването за професионално — Член 78, пета алинея от Правилника — Необходимост от свикване на нова комисия по инвалидност — Релевантност на предходно решение, прието съгласно член 73 от Правилника — Член 76 от Процедурния правилник — Частично явно недопустима и частично явно неоснователна жалба)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и J. Baquero Cruz, както и A. Dal Ferro, avocat)Предмет на делотоИскане за отмяна на мълчаливия отказ на Комисията да приеме решение за признаване на заболяването на жалбоподателя за професионалноДиспозитив на определениетоОтхвърля жалбата като частично явно недопустима и частично явно неоснователна. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.