Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 25. února 2014 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-118/11)1

„Veřejná služba – Úředníci – Rozhodnutí OOJ o odchodu úředníka do důchodu a poskytnutí příspěvku v invaliditě – Rozhodnutí, kterým nebylo rozhodnuto o uznání nemoci jako nemoci z povolání, odůvodňující odchod do důchodu – Povinnost OOJ uznat nemoc jako nemoc z povolání – Článek 78 pátý pododstavec služebního řádu – Nezbytnost svolat nový výbor pro otázky invalidity – Relevance předcházejícího rozhodnutí, které bylo přijato na základě článku 73 služebního řádu – Článek 76 jednacího řádu – Žaloba z části zjevně nepřípustná a z části zjevně neopodstatněná“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, zmocněnci, A. Dal Ferro, advokát)Předmět věciNávrh na zrušení implicitního rozhodnutí Komise, kterým bylo odmítnuto přijetí rozhodnutí týkající se uznání nemoci žalobce jako nemoci z povoláníVýrok usneseníŽaloba se zamítá jako zčásti zjevně nepřípustná a zčásti zjevně neopodstatněná.Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení