Language of document :

Rješenje Službeničkog suda (treće vijeće) od 25. veljače 2014. – Marcuccio protiv Komisije

(Predmet F-118/11)1

(Javna služba – Dužnosnici – Odluka tijela za imenovanje koja se odnosi na umirovljenje dužnosnika i dodjelu naknade za invalidnost – Odluka koja ne navodi da se radi o profesionalnoj bolesti koja je opravdala umirovljenje – Obveza tijela za imenovanje priznanja profesionalne bolesti – Članak 78. podstavak 5. Statuta – Potreba sazivanja nove invalidske komisije – Relevantnost ranije odluke usvojene primjenom članka 73. Statuta – Članak 76. Poslovnika – Tužba djelomično očito nedopuštena i djelomično očito neosnovana)

Jezik postupka: talijanski

Stranke

Tužitelj: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (zastupnik: G. Cipressa, odvjetnik)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: C. Berardis-Kayser i J. Baquero Cruz, agenti, A. Dal Ferro, odvjetnik)PredmetZahtjev za poništenje implicitne odluke Komisije kojom odbija usvojiti odluku koja se odnosi na profesionalnu bolest tužiteljaIzreka rješenja Tužba se djelomično odbacuje kao očito nedopuštena i djelomično odbija kao očito neosnovana.Svaka stranka snosi svoje troškove.