Language of document :

Civildienesta tiesas trešās palātas priekšsēdētāja 2014. gada 25. februāra rīkojums – Marcuccio/Komisija

(lieta F-118/11) 1

Civildienests – Ierēdņi – Iecēlējinstitūcijas lēmums, ar ko ierēdnis tiek pensionēts un tam tiek piešķirts invaliditātes pabalsts – Lēmums, ar kuru slimība, kas pamatoja pensionēšanos, netiek atzīta par arodslimību – Iecēlējinstitūcijas pienākums atzīt arodslimību – Civildienesta noteikumu 78. panta piektā daļa – Nepieciešamība sasaukt jaunu invaliditātes komisiju – Iepriekšējā lēmuma, kas pieņemts saskaņā ar Civildienesta noteikumu 73. pantu, atbilstība – Reglamenta 76. pants – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota

Tiesvedības valoda itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Luigi Marcuccio (Trikase, Itālija) (pārstāvis – G. Cipressa, advokāts)Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – C. Berardis-Kayser un J. Baquero Cruz, A. Dal Ferro, advokāts)PriekšmetsPrasība atcelt Komisijas netiešo lēmumu, ar kuru ir noraidīts lūgums pieņemt lēmumu par prasītāja slimības atzīšanu par arodslimībuRezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā daļēji acīmredzami nepieņemamu un daļēji acīmredzami nepamatotu;katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.