Language of document :

2014 m. kovo 31 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje BO / Komisija

(Byla F-121/11)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

____________

1 OL C 25, 2012 1 28, p. 72.