Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 29. junija 2010 - Doyle proti Evropskemu policijskemu uradu (Europol)

(Zadeva F-37/09)1

(Javni uslužbenci - Osebje Europola - Nepodaljšanje pogodbe - Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas - Člen 6 kadrovskih predpisov Europola - Načelo spoštovanja pravice do obrambe)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: Margaret Doyle (Noordwijkerhout, Nizozemska) (zastopniki: sprva P. de Casparis, odvetnik, nato W. J. Dammingh in N. D. Dane, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski policijski urad (Europol) (zastopniki: D. Neumann in D. El Khoury, zastopnika, skupaj z B. Wägenbaurjem in R. Van der Houtom, odvetnika)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe z dne 12. junija 2008, s katero je bilo tožeči stranki sporočeno, da ji ni mogoče ponuditi stalnega delovnega mesta, in odločbe z dne 7. januarja 2009 o zavrnitvi pritožbe, ki je bila vložena zoper prvo odločbo.

Izrek

1.    Odločba z dne 12. junija 2008, s katero je Evropski policijski urad (Europol) zavrnil možnost, da se M. Doyle ponudi pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, se razglasi za nično.

2.    Europolu se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 167, 18.7.2009, str. 26.