Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. juni 2010 - Martin mod Den Europæiske Politienhed (Europol)

(Sag F-38/09) 1

(Personalesag - Europols personale - ingen forlængelse af en kontrakt - kontrakt på ubestemt tid - artikel 6 i vedtægten for Europols personale - princippet om retten til forsvar )

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Breige Martin (Dublin, Irland) (først ved avocat P. de Casparis, dernæst ved avocats W.J. Dammingh og N.D. Dane)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol) (ved D. Neumann og D. El Khoury, som befuldmægtigede, bistået af avocats B. Wägenbaur og R. Van der Hout)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen af 12. juni 2008, hvorved sagsøgeren fik meddelelse om, at det ikke var muligt at tilbyde ham en fast stilling, og af afgørelsen af 7. januar 2009 om afslag på den klage, han havde indgivet over den første afgørelse.

Konklusion

1)    Den Europæiske Politienheds afgørelse af 12. juni 2008, hvorved den afviste at tildele Breige Martin en ansættelseskontrakt på ubestemt tid, annulleres.

2)    Europol betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 167 af 18.7.2009, s. 26.