Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 26 iunie 2013 – Buschak/Comisia

(Cauza F-56/12)1

(Funcție publică – Agent temporar – Alocație de șomaj – Contribuție la sistemul de pensii – Reclamație tardivă)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Willy Buschak (Dresda, Germania) (reprezentant: T. Menssen, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: B. Eggers și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de a nu plăti pentru reclamant contribuții la un sistem de pensii național sau al Uniunii Europene după încetarea contractului său de agent temporar, aferente perioadei în care s-a aflat în șomaj, și cerere de integrare a reclamantului în sistemul de pensii al Uniunii Europene sau de transfer al drepturilor de pensie ale acestuia în sistemul național

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Domnul Buschak suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

____________

1     JO C 243, 11.8.2012, p. 34.