Language of document : ECLI:EU:F:2012:115

SKLEP PREDSEDNIKA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE EVROPSKE UNIJE

z dne 3. avgusta 2012

Zadeva F‑57/12 R

Luigi Marcuccio

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Začasna odredba – Predlog za odlog izvršitve – Nujnost – Neobstoj – Stroški postopka – Člen 94 Poslovnika“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 278 PDEU in člena 157 AE ter člena 279 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero L. Marcuccio v bistvu predlaga odlog izvršitve, prvič, odločbe Komisije o zavrnitvi njegove zahteve z dne 19. oktobra 2011, naj mu povrne znesek 1661 EUR, ki je bil po njegovem mnenju neupravičeno odtegnjen od njegove invalidnine, drugič, odločbe Komisije zaradi molka organa, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba iz dopisa z dne 20. oktobra 2011, in, tretjič, vseh odločb, na podlagi katerih je Komisija odtegnila znesek 1661 EUR od njegov invalidnine za junij, julij, avgust in september 2011.

Odločitev:      Predlog tožeče stranke za izdajo začasne odredbe se zavrne. Tožeča stranka mora Sodišču za uslužbence plačati 1000 EUR. Odločitev o stroških se pridrži.

Povzetek

1.      Začasna odredba – Odlog izvršitve – Pogoji dopustnosti – Sporna odločba, ki je delno izčrpala učinke na datum vložitve predloga za izdajo začasne odredbe – Nedopusten predlog

(člen 278 PDEU)

2.      Začasna odredba – Pogoji dopustnosti – Vloga – Formalne zahteve – Natančna navedba predmeta predloga

(člena 278 PDEU in 279 PDEU; Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 35(1)(d) in 102(3))

3.      Sodni postopek – Stroški postopka – Stroški, nastali Sodišču za uslužbence s pravnim sredstvom, ki ga je vložil uradnik in ki pomeni zlorabo – Naložitev uradniku, naj povrne navedene stroške – Uporaba v okviru predloga za izdajo začasne odredbe

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 94)

1.      Če je del sporne odločbe izčrpal svoje učinke na datum vložitve predloga za izdajo začasne odredbe, so s tem povezani predlogi nedopustni.

(Glej točko 23.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 28. februar 2012, BK proti Komisiji, F‑140/11 R, točka 29 in navedena sodna praksa.

2.      Predlog za izdajo začasne odredbe, ki je zaradi neobstoja podrobnejših pojasnil v zvezi s predmetom nejasen in nenatančen, ne izpolnjuje pogojev iz člena 35(1)(d) Poslovnika Sodišča za uslužbence, na katerega se sklicuje člen 102(3) navedenega poslovnika, in je zato nedopusten.

(Glej točko 24.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 2. julij 2004, Enviro Tech Europe in Enviro Tech International proti Komisiji, T‑422/03 R II, točka 59.

3.      Člen 94(a) Poslovnika Sodišča za uslužbence določa, da se lahko stranki, če mu je povzročila stroške, ki bi se jim bilo mogoče izogniti, zlasti če tožba pomeni očitno zlorabo, naloži, da jih v celoti ali delno povrne, ne da bi znesek tega povračila presegel znesek 2000 EUR. Ker ta določba ne našteva taksativno okoliščin, v katerih lahko Sodišču za uslužbence zaradi ravnanja stranke nastanejo stroški, ki bi se jim bilo mogoče izogniti, se lahko uporablja za preizkus predloga za izdajo začasne odredbe.

(Glej točko 30.)