Language of document : ECLI:EU:F:2013:211

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera a treia)

12 decembrie 2013

Cauza F‑58/12

Luigi Marcuccio

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Decizie de pensionare din motive de invaliditate – Anulare de către Tribunal pentru lipsă de motivare – Cerere de executare a hotărârii – Cerere de reintegrare – Anularea hotărârii Tribunalului – Lipsa interesului de a exercita acțiunea – Articolul 266 TUE – Răspundere extracontractuală a instituției – Acțiune în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit nefondată”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care domnul Marcuccio solicită, în esență, anularea deciziei prin care Comisia Europeană a respins cererea sa din 25 martie 2011 având ca obiect reintegrarea sa și despăgubirea pentru prejudiciul suferit

Decizia:      Respinge acțiunea în parte ca vădit inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată. Domnul Marcuccio suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

1.      Acțiune introdusă de funcționari – Interesul de a exercita acțiunea – Necesitatea existenței unui interes născut și actual – Apreciere la momentul introducerii acțiunii – Acțiune care poate aduce un beneficiu reclamantului

(Statutul funcționarilor, art. 90 și 91)

2.      Acțiune introdusă de funcționari – Hotărâre de anulare – Efecte – Obligația de a adopta măsuri de executare – Conținut

(art. 266 TFUE)

1.      Pentru ca un funcționar sau un fost funcționar să aibă dreptul, în cadrul unei acțiuni formulate în temeiul articolelor 90 și 91 din statut, să solicite anularea unui act care îl lezează, în sensul articolului 90 alineatul (2) din statut, acesta trebuie să aibă, la momentul formulării acțiunii sale, un interes născut și actual suficient de important pentru a obține anularea acestui act, un astfel de interes presupunând ca acțiunea să fie susceptibilă, prin rezultatul său, să îi confere un avantaj.

(a se vedea punctul 23)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 29 noiembrie 2006, Agne‑Dapper și alții/Comisia și alții, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 și T‑139/05, punctul 35 și jurisprudența citată

Tribunalul Uniunii Europene: 11 septembrie 2013, Marcuccio/Comisia, T‑475/11 P, punctele 13-18

2.      Pentru a se conforma obligației prevăzute la articolul 266 TFUE, instituția vizată are sarcina de a lua măsurile pe care le presupune executarea unei hotărâri de anulare, exercitând, sub controlul instanței Uniunii, puterea de apreciere de care dispune în acest scop, cu respectarea atât a dispozitivului și a motivelor hotărârii, cât și a prevederilor dreptului Uniunii.

În ceea ce privește executarea unei hotărâri de anulare a unei decizii de pensionare din motive de invaliditate pentru lipsă de motivare și adoptarea, dacă este cazul, a unei noi decizii de invaliditate motivate corespunzător, revine în primul rând instituției vizate sarcina de a verifica starea de sănătate a persoanei interesate.

(a se vedea punctele 33 și 34)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 19 octombrie 2006, Pessoa și Costa/Comisia, T‑503/04, punctele 69 și 70 și jurisprudența citată