Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landesgericht Korneuburg (Austria) 15. juunil 2020. aastal – Airhelp Limited versus Laudamotion GmbH

(kohtuasi C-263/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Landesgericht Korneuburg

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja apellatsioonkaebuse esitaja: Airhelp Limited

Kostja ja vastustaja apellatsioonimenetluses: Laudamotion GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse nr 261/20041 artikli 5 lõike 1 punkti c ja artiklit 7 tuleb tõlgendada nii, et reisijal on õigus hüvitisele, kui lennu väljumisaeg muudetakse varasemaks, mistõttu väljub lend kella 14:40 asemel samal päeval kell 08:25?

2.    Kas määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 1 punkti c esimest kuni kolmandat taanet tuleb tõlgendada nii, et seda, kas reisijat on tühistamisest teavitatud, tuleb kontrollida eranditult viidatud sätte alusel, mis ei luba kohaldada direktiivi 2000/31/EÜ2 ülevõtmiseks vastu võetud riigisiseseid õigusnorme teate kättesaamise fiktsiooni kohta?

3.    Kas määruse nr 261/2004 artikli 5 lõike 1 punkti c esimest kuni kolmandat taanet ja direktiivi 2000/31 artiklit 11 tuleb tõlgendada nii, et olukorras, kus reisija on oma telefoninumbrit ja meiliaadressi esitades broneerinud lennu broneerimisportaali kaudu, kuid broneerimisportaal on lennuettevõtjale edastanud telefoninumbri ja broneerimisportaali poolt automaatselt loodud meiliaadressi, tuleb lennu varasemaks muutmise teate saatmist automaatselt loodud meiliaadressile pidada lennu varasemaks muutmisest teavitamiseks või asjaomase teate kättesaamiseks, ka juhul kui broneerimisportaal ei ole lennuettevõtja teadet reisijale edasi saatnud või on selle edasi saatnud hilinemisega?

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2000. aasta direktiiv 2000/31/EÜ, infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta) (EÜT 2000, L 178, lk 1; ELT eriväljaanne 13/25, lk 399).