Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landesgericht Korneuburg (Austria) la 15 iunie 2020 – Airhelp Limited/Laudamotion GmbH

(Cauza C-263/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landesgericht Korneuburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Airhelp Limited

Pârâtă: Laudamotion GmbH

Întrebările preliminare

Articolul 5 alineatul (1) litera (c) și articolul 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/20041 trebuie interpretate în sensul că pasagerul are dreptul la compensație în cazul în care ora de plecare stabilită inițial la ora 14:40 este devansată la ora 8:25 în aceeași zi?

Articolul 5 alineatul (1) litera (c) punctele (i)-(iii) din Regulamentul privind drepturile pasagerilor trebuie interpretat în sensul că examinarea aspectului dacă pasagerul este informat cu privire la anulare trebuie întreprinsă exclusiv în temeiul acestei dispoziții și se opune aplicării dreptului național privind primirea declarațiilor, adoptat în scopul transpunerii Directivei 2000/31/CE2 și care cuprinde o ficțiune de primire?

Articolul 5 alineatul (1) litera (c) punctele (i)-(iii) din Regulamentul privind drepturile pasagerilor și articolul 11 din Directiva privind comerțul electronic trebuie interpretate în sensul că, în cazul rezervării unui zbor de către pasager prin intermediul unei platforme de rezervare, atunci când pasagerul a comunicat numărul său de telefon și adresa sa de e-mail, dar platforma de rezervare a transmis operatorului de transport aerian numărul de telefon și o adresă de e-mail generată în mod automat de platforma de rezervare, primirea comunicării privind devansarea zborului la adresa de e-mail generată în mod automat trebuie apreciată ca fiind informare sau primire a comunicării privind devansarea inclusiv atunci când platforma de rezervare nu transmite sau transmite cu întârziere pasagerului comunicarea operatorului de transport aerian?

____________

1     Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (Regulamentul privind drepturile pasagerilor) (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218).

2     Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului electronic, pe piața internă (Directiva privind comerțul electronic) (JO 2000, L 178, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 29, p. 257).