Language of document :

Presuda Suda (prvo vijeće) od 21. prosinca 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Landesgericht Korneuburg - Austrija) – Airhelp Limited/Laudamotion GmbH

(predmet C-263/20)1

„Zahtjev za prethodnu odluku – Zračni prijevoz – Uredba (EZ) br. 261/2004 – Opća pravila o odštetama i pomoći putnicima u slučaju otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta – Članak 2. točka (l) – Članak 5. stavak 1. točka (c) – Rezervacija leta posredstvom elektroničke platforme – Pomicanje polaska leta na ranije vrijeme od strane stvarnog zračnog prijevoznika – Kvalifikacija – Primitak obavijesti o pomicanju leta na ranije vrijeme na adresu e-pošte koja ne pripada dotičnim putnicima – Direktiva 2000/31/EZ – Elektronička trgovina – Članak 11. – Pretpostavka primitka – Opseg obveze obavještavanja koju ima stvarni zračni prijevoznik”

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht Korneuburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Airhelp Limited

Tuženik: Laudamotion GmbH

Predmet

Članak 2. točku (l) i članak 5. stavak 1. točku (c) Uredbe (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91 treba tumačiti na način da se smatra da je let „otkazan” ako je stvarni zračni prijevoznik taj let pomaknuo za više od jednog sata ranije.

Poštovanje obveze pravodobnog obavještavanja putnika o otkazivanju njegova leta treba ocjenjivati isključivo s obzirom na članak 5. stavak 1. točku (c) Uredbe br. 261/2004, u vezi s člankom 5. stavkom 4. te uredbe.

Članak 5. stavak 1. točku (c) podtočku i. Uredbe br. 261/2004 treba tumačiti na način da se smatra da putnik u zračnom prometu koji je rezervirao let preko posrednika nije obaviješten o otkazivanju tog leta ako, unatoč tomu što je stvarni zračni prijevoznik barem dva tjedna prije planiranog vremena polaska proslijedio informaciju o tom otkazivanju tom posredniku – posredstvom kojeg je s tim putnikom sklopljen ugovor o zračnom prijevozu – navedeni posrednik nije obavijestio putnika o navedenom otkazivanju u roku iz navedene odredbe i ako taj putnik nije izričito ovlastio tog posrednika na primanje informacije koju je prenio navedeni stvarni zračni prijevoznik.

____________

1 SL C 279, 24. 08. 2020.