Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 21. decembra 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Landesgericht Korneuburg - Avstrija) – Airhelp Limited/Laudamotion GmbH

(Zadeva C-263/20)1

(Predhodno odločanje – Zračni promet – Uredba (ES) št. 261/2004 – Skupna pravila na področju odškodnine in pomoči potnikom v primerih odpovedi ali velike zamude letov – Člen 2(l) – Člen 5(1)(c) – Rezervacija leta prek elektronske platforme – Prestavitev odhoda leta na zgodnejši čas s strani dejanskega letalskega prevoznika – Opredelitev – Prejem obvestila o prestavitvi leta na zgodnejši čas na elektronski naslov, ki ni elektronski naslov zadevnih potnikov – Direktiva 2000/31/ES – Elektronsko poslovanje – Člen 11 – Domneva prejema – Obseg obveznosti obveščanja, ki jo ima dejanski letalski prevoznik)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Landesgericht Korneuburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Airhelp Limited

Tožena stranka: Laudamotion GmbH

Izrek

Člen 2(l) in člen 5(1)(c) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 je treba razlagati tako, da se let šteje za „odpovedan“, če dejanski letalski prevoznik ta let prestavi nazaj za več kot eno uro.

Spoštovanje obveznosti pravočasne obvestitve potnika o odpovedi njegovega leta je treba presojati izključno ob upoštevanju člena 5(1)(c) Uredbe št. 261/2004 v povezavi s členom 5(4) te uredbe.

Člen 5(1)(c)(i) Uredbe št. 261/2004 je treba razlagati tako, da se šteje, da letalski potnik, ki je let rezerviral prek posrednika, ni bil obveščen o odpovedi tega leta, čeprav je dejanski letalski prevoznik informacijo o tej odpovedi posredoval temu posredniku, prek katerega je bila s tem potnikom sklenjena pogodba o letalskem prevozu, vsaj dva tedna pred odhodom po voznem redu, navedeni posrednik potnika o navedeni odpovedi ni obvestil v roku iz navedene določbe in ta potnik tega istega posrednika ni izrecno pooblastil za prejem informacije, ki jo je posredoval navedeni dejanski letalski prevoznik.

____________

1 UL C 279, 24.8.2020.