Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Tallinna Halduskohus (Εσθονία) στις 28 Ιανουαρίου 2021 – Aktsiaselts M.V.WOOL κατά Põllumajandus- ja Toiduamet

(Υπόθεση C-51/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η εσθονική

Αιτούν δικαστήριο

Tallinna Halduskohus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: Aktsiaselts M.V.WOOL

Καθής: Põllumajandus- ja Toiduamet (πρώην Veterinaar- ja Toiduamet)

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το αναγραφόμενο στο άρθρο 3, παράγραφος 1, και στο σημείο 1.2 του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο 1, του κανονισμού 2073/20051 , δεύτερο μικροβιολογικό κριτήριο «Να μην ανιχνεύεται σε 25 g», υπό το πρίσμα του εν λόγω κανονισμού και της προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς και των σκοπών που επιδιώκονται με τους κανονισμούς 178/20022 και 882/20043 , την έννοια ότι, αν ο υπεύθυνος επιχειρήσεως τροφίμων δεν ήταν σε θέση να αποδείξει επαρκώς στην αρμόδια αρχή ότι τρόφιμα έτοιμα για κατανάλωση που μπορούν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη L. monocytogenes, διαφορετικά από εκείνα που προορίζονται για βρέφη και για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, δεν υπερβαίνουν το όριο των 100 cfu/g καθ’ όλη τη διάρκεια διατηρήσεως, το μικροβιολογικό κριτήριο «Να μην ανιχνεύεται σε 25 g» ισχύει σε κάθε περίπτωση και για προϊόντα που διατίθενται στην αγορά κατά τη διάρκεια διατηρήσεώς τους;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα: Έχει το αναγραφόμενο στο άρθρο 3, παράγραφος 1, και στο σημείο 1.2 του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι, κεφάλαιο 1, του κανονισμού 2073/2005, δεύτερο μικροβιολογικό κριτήριο «Να μην ανιχνεύεται σε 25 g», υπό το πρίσμα του εν λόγω κανονισμού και της προστασίας της δημόσιας υγείας, καθώς και των σκοπών που επιδιώκονται με τους κανονισμούς 178/2002 και 882/2004, την έννοια ότι, ανεξαρτήτως του αν ο υπεύθυνος επιχειρήσεως τροφίμων μπορεί να αποδείξει επαρκώς στην αρμόδια αρχή ότι το τρόφιμο δεν υπερβαίνει το όριο των 100 cfu/g καθ’ όλη τη διάρκεια διατηρήσεως, για το εν λόγω τρόφιμο θα ισχύουν δύο εναλλακτικά μικροβιολογικά κριτήρια, ήτοι, πρώτον, για όσο διάστημα το τρόφιμο βρίσκεται υπό τον έλεγχο του υπεύθυνου επιχειρήσεως τροφίμων το κριτήριο «Να μην ανιχνεύεται σε 25 g» και, δεύτερον, αφότου το τρόφιμο αποδεσμευτεί από τον άμεσο έλεγχο του υπεύθυνου επιχειρήσεως τροφίμων, το κριτήριο «100 cfu/g»;

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2005, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (ΕΕ 2005, L 338, σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ 2002, L 31, σ. 1).

3 Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων (ΕΕ 2004, L 165, σ. 1).