Language of document :

Topcart GmbH 28. jaanuaril 2021 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kolmas koda) 18. novembri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-377/19: Topcart GmbH versus Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

(kohtuasi C-48/21 P)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Apellant: Topcart GmbH (esindaja: advokaat M. Hoffmann)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 12. mai 2021. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________