Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 28 septembrie 2011 - De Nicola/BEI

(Cauza F-13/10)1

(Funcţie publică - Personalul Băncii Europene de Investiţii - Evaluare - Promovare - Acțiune în despăgubire - Admisibilitate)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamant: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (reprezentant: L. Isola, avocat)

Pârâtă: Banca Europeană de Investiții (reprezentanți: T. Gilliams și F. Martin, agenți, asistați de A. Dal Ferro, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, o cerere de anulare a deciziei Comitetului de recurs prin care se respinge recursul reclamantului privind evaluarea activităţii sale pentru anul 2008, precum și a raportului de evaluare pentru 2008. Pe de altă parte, o cerere de obligare a BEI la repararea prejudiciului moral și material cauzat reclamantului

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Domnul De Nicola suportă propriile cheltuieli de judecată şi jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de Banca Europeană de Investiții.

Banca Europeană de Investiții suportă jumătate din cheltuielile sale de judecată.

____________

1 - JO C 134, 22.5.2010. p. 53.