Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 28. septembra 2011 - De Nicola proti EIB

(Zadeva F-13/10)1

(Javni uslužbenci - Osebje Evropske investicijske banke - Ocenjevanje - Napredovanje - Odškodninska tožba - Dopustnost)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopnik: L. Isola, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska investicijska banka (zastopniki: T. Gilliams in F. Martin, zastopnika, skupaj z A. Dal Ferrom, odvetnikom)

Predmet

Prvič, predlog za razglasitev ničnosti odločbe odbora za pritožbe, s katero je ta zavrnil pritožbo tožeče stranke zoper presojo njegovega dela med letom 2008, ter razglasitev ničnosti informativnega poročila za leto 2008. Drugič, predlog, naj se EIB naloži povrnitev nepremoženjske in premoženjske škode, ki jo je utrpela tožeča stranka.

Izrek

1.    Tožba se zavrne.

2.    C. De Nicola nosi svoje stroške in plača polovico stroškov Evropske investicijske banke.

3.    Evropska investicijska banka nosi polovico svojih stroškov.

____________

1 - UL C 134, 22.5.2010, str.53.