Language of document : ECLI:EU:F:2011:99

Tarnautojų Teismo (trečioji kolegija) NUTARTIS

2011 m. birželio 30 d.

Byla F‑14/10

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Socialinė apsauga – Nelaimingas atsitikimas – Dalinio nuolatinio invalidumo, kaip jis suprantamas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnį, nustatymo procedūra – Procedūros trukmė – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Akivaizdžiai teisiškai nepagrįstas ieškinys – Procedūros reglamento 94 straipsnis“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio iš esmės prašo priteisti iš Komijos turtinės ir neturtinės žalos, kurią jis patyrė dėl nepagrįstai ilgos dalinio invalidumo po 2003 m. rugsėjo 12 d. patirto nelaimingo atsitikimo privačiame gyvenime nustatymo procedūros, taikant Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnį, trukmės, atlyginimą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai visiškai teisiškai nepagrįstą. Priteisti iš ieškovo padengti savo ir Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas. Priteisti iš ieškovo sumokėti Tarnautojų teismui 1 000 eurų pagal Procedūros reglamento 94 straipsnį.

Santrauka

Pareigūnai – Socialinė apsauga – Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų – Medicinos išvada – Protingo termino laikymasis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 73 straipsnis; Taisyklių dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 19 ir 21 straipsniai)

Tai, ar administracinės procedūros trukmė yra protinga, turi būti vertinama atsižvelgiant į kiekvienos bylos specifines aplinkybes, būtent į teisinį kontekstą, į kurį patenka byla, skirtingus institucijos taikytus procedūros etapus, šalių elgesį per procedūrą, į bylos sudėtingumą bei į jos svarbą skirtingoms suinteresuotosioms šalims.

Viešosios tarnybos srityje institucija atsakinga už gydytojų, kuriuos ji paskiria pateikti Taisyklių dėl draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų 19 ir 21 straipsniuose nurodytas išvadas, darbo spartumą. Tačiau institucija neturi būti laikoma atsakinga, jeigu nustatyta, kad delsimo priežastis yra vilkinimas arba net trukdymas, dėl kurio kaltas pareigūnas.

(žr. 49 ir 50 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1998 m. gruodžio 17 d. Sprendimo Baustahlgewebe prieš Komisiją, C‑185/95 P, 29 punktas; 2009 m. liepos 16 d. Sprendimo Der Grüne Punkt‑Duales System Deutschland prieš Komisiją, C‑385/07 P, 181–188 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1997 m. spalio 22 d. Sprendimo SCK ir FNK prieš Komisiją, T‑213/95 ir T‑18/96, 57 punktas; 2006 m. balandžio 11 d. Sprendimo Angeletti prieš Komisiją, T‑394/03, 154 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. liepos 1 d. Sprendimo Füller‑Tomlinson prieš Parlamentą, F‑97/08, 167 punktas, pateiktas apeliacinis skundas Europos Sąjungos Bendrajame Teisme, byla T‑390/10 P.