Language of document :

2012 m. spalio 18 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Verstreken prieš Tarybą

(Byla F-16/10)1

Proceso kalba: prancūzų

Trečiosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 134, 2010 5 22, p. 55.