Language of document :

Civildienesta tiesas 2012. gada 18. oktobra rīkojums – Verstreken/Padome

(lieta F-16/10) 1

Tiesvedības valoda franču

Trešās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1    OV C 134, 22.05.2010., 55. lpp.