Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 11.12.2013 – Andres ym. v. EKP

(Asia F-15/10)1

(Henkilöstö – EKP:n työntekijät – Vakuutusjärjestelmän uudistaminen – Eläkejärjestelmän jäädyttäminen – Eläkejärjestelmän täytäntöönpano – Valvontakomitean kuuleminen – Henkilöstökomitean kuuleminen – Yleisneuvoston kuuleminen – Neuvoston kuuleminen – Eläkesuunnitelman kolmivuotisarvio – Työsuhteen ehtojen rikkominen – Ilmeinen arviointivirhe – Suhteellisuusperiaate – Saavutetut oikeudet – Oikeusvarmuuden ja ennakoitavuuden periaate – Tiedonantovelvollisuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Carlos Andres ym. (Frankfurt am Main, Saksa) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (EKP) (asiamiehet: C. Kroppenstedt ja F. Malfrère, agents, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä vaatimus, joka koskee kantajien kesäkuun 2009 palkkalaskelmien kumoamista sekä kaikkien aikaisempien ja tulevien palkkalaskelmien kumoamista siltä osin kuin näissä laskelmissa aloitetaan sen eläkejärjestelmän muutoksen täytäntöönpano, josta päätettiin 4.5.2009. Toisaalta vaatimus, joka koskee kantajille aiheutuneen vahingon korvaamista.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Carlos Andres ja 168 muuta kantajaa, joiden nimet mainitaan liitteessä, vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja heidät velvoitetaan korvaamaan Euroopan keskuspankin oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 134, 22.5.2010, s. 54.