Language of document :

25. veebruaril 2010 esitatud hagi - Marcuccio versus komisjon

(Kohtuasi F-14/10)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Lecce) (esindaja: avvocato G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tuvastada, et hageja osalise töövõimetuse tuvastamisega seotud menetlus oli ülemäärase kestusega, ning nõue mõista kostjalt hageja kasuks välja kahjuhüvitis.

Hageja nõuded

Tühistada komisjoni otsus jätta 30. jaanuari 2009. aasta taotlus rahuldamata;

tühistada otsus jätta 30. jaanuari 2009. aasta taotluse rahuldamata jätmise otsuse peale esitatud 20. juuli 2009. aasta kaebus rahuldamata;

tühistada vajalikus ulatuses 6. novembri 2009. aasta teade nr ADMIN.B.2/MB/ls D(09)29562, mille hageja sai kätte 16. detsembril 2009;

tuvastada vajalikus ulatuses asjaolu, et menetlus kindlustada hagejale Euroopa ühenduste ametnike personalieeskirjade artiklis 73 ette nähtud õiguslikud tagatised 12. septembril 2003 temaga juhtunud õnnetusega seoses, kestis üle viie aasta;

tunnistada vajalikus ulatuses, et nimetatud menetlus oli ebamõistliku kestusega;

kohustada komisjoni hüvitama hagejale menetluse ebamõistliku kestusega põhjendamatult tekitatud varaline ja mittevaraline kahju summas 10 000 eurot või sellest suurem või väiksem summa, mida kohus õiglaseks peab;

mõista komisjonilt alates 30. jaanuari 2009. aasta taotluse komisjoni poolt kättesaamise päevale järgnevast päevast kuni 10 000 euro suuruse summa tegeliku maksmiseni hageja kasuks välja nimetatud summale lisandunud intressid 10% aastas koos iga-aastase kapitaliseerimisega;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________