Language of document :

Žaloba podaná dne 12. února 2010 - Nicola v. EIB

(Věc F-13/10)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Carlo De Nicola (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola, advokát)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zrušení hodnotící zprávy za rok 2008 jak v části týkající se cílů, tak v části týkající se hodnocení, a povýšení, o kterých bylo rozhodnuto dne 18. 3. 2009. Mimoto uložení žalované nahradit nemajetkovou a majetkovou újmu, která žalobci vznikla.

Návrhová žádání žalobce

zrušit opatření ze dne 23. 9. 2009 v části, v níž odvolací výbor zamítl odvolání žalobce proti hodnotící zprávě za rok 2008;

zrušit hodnotící zprávu za rok 2008 jak v části týkající se cílů tak v části týkající se hodnocení;

zrušit všechna související, následná a předcházející opatření, včetně pokynů vydaných ředitelstvím pro lidské zdroje pro shrnutí hodnocení pomocí jednoho z prvních písmen abecedy a množstevní omezení stanovená při udělování známek A nebo B+, a povýšení, o kterých bylo rozhodnuto dne 18. 3. 2009, vzhledem k tomu, že ve světle hodnocení vyjádřeného nadřízenými žalobce ho EIB nevzala v úvahu v bodě "Promotions from Function E to D";

uložit BEI nahradit nemajetkovou a majetkovou újmu a nahradit náklady řízení spolu s úroky a vzít při stanovení přiznané částky v úvahu měnovou revalvaci.

____________