Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Amtsgericht Lennestadt (Německo) dne 19. ledna 2021 – Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG v. NW

(Věc C-30/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Amtsgericht Lennestadt

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., Nationale Mauterhebung geschlossene Dienstleistungs AG

Žalovaný: NW

Předběžná otázka

Musí být čl. 1 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/20121 vykládán v tom smyslu, že soudní řízení, které zahájí státní společnost za účelem vymáhání poplatku sankční povahy z důvodu neoprávněného použití zpoplatněné silnice proti fyzické osobě s bydlištěm v jiném členském státě, spadá do oblasti působnosti tohoto nařízení?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).