Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 14.6.2007 - De Meerleer v. komissio

(Asia F-121/05)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Avoin kilpailu - Kirjallisiin kokeisiin hyväksymättä jättäminen - Työkokemus - Perusteluvelvollisuus - Valintalautakunnan päätöksestä ilmoittaminen - Uudelleenkäsittelyä koskeva vaatimus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: C. Berardis-Kayser ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kilpailun EPSO/A/19/04 valintalautakunnan päätöksen olla hyväksymättä kantajan hakemusta ja päätöksen olla lausumatta kantajan tekemästä uudelleenkäsittelyä koskevasta vaatimuksesta kumoaminen ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 60, 11.3.2006, s. 52.