Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2007. június 14-i ítélete - De Meerleer kontra Bizottság

(F-121/05. sz. ügy)1

("Közszolgálat - Tisztviselők - Nyílt versenyvizsga - Az írásbeli vizsgára bocsátás megtagadása - Szakmai tapasztalat - Indokolási kötelezettség - A versenyvizsga-bizottság határozatának közlése - A vizsga újbóli elbírálására irányuló kérelem")

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: C. Berardis-Kayser és K. Hermann meghatalmazottak)

Tárgy

Egyrészt az EPSO/A/19/04 versenyvizsga-bizottság felperes jelentkezését elutasító és vizsgájának újbóli elbírálására irányuló kérelmének elbírálását mellőző határozatának megsemmisítése, másrészt kártérítési kérelem.

Rendelkező rész

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 60., 2006.3.11., 52. o.