Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) zo 14. júna 2007 - De Meerleer/Komisia

(vec F-121/05)1

(Verejná služba - Úradníci - Verejné výberové konanie - Nepripustenie na písomnú skúšku - Odborná prax - Povinnosť odôvodnenia - Oznámenie rozhodnutia výberovej komisie - Žiadosť o preskúmanie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Michel De Meerleer (Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a K. Herrmann, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutí výberovej komisie výberového konania EPSO/A/19/04 neprijať kandidatúru žalobcu a nerozhodnúť o žiadosti o preskúmanie a na druhej strane návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006, s. 52.